Eklund publicerad i Applied Economic Letters

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund, även professor BTH och JIBS, har nyligen fått artikeln ”Are there inherent biases in applying cost–benefit analysis?” publicerad i den vetenskapliga tidskriften Applied Economic Letters. I artikeln diskuteras de potentiella metodfel som kan uppstå vid tillämpning av cost benefit-analys, en analysmetod för att beräkna samhällsnytta i offentliga projekt.

Artikeln är samförfattad med Kenneth J. Button, George Mason University. Författarna visar att cost benefit-analys inte har några inbyggda metodfel. Det finns dock betydande utmaningar förknippade med tillämpningen av cost benefit-analys.

Artikeln är utgiven i Entreprenörskapsforums Working Paper-serie.

Ladda ned artikeln här.