Nyanlända och företagande – dags att börja tänka systemkritiskt?

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM I ALMEDALEN: För att hälften av de nyanlända ska försörja sig själva har det historiskt tagit åtta år. Sverige måste bli betydligt bättre på att ta tillvara den ekonomiska potential immigranter utgör. På måndagens seminarium lyftes några av de hinder som finns för nyanländas företagande tillsammans med förslag på hur vi kan se till att nyanlända blir framgångsrika företagare och jobbskapare.