17-07-06

En nordisk modell för samhällsförändring genom filantropi

ENTREPRENÖRSKAPSFORUM I ALMEDALEN: Kombinationen av entreprenörskap, filantropi och finansiella resurser kan vara en bra grogrund för samhällsförändring, sa Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm då han Almedalslanserade en intervjustudie med nordiska filantroper. Under seminariet efterfrågades en professionalisering av filantropin, för detta behövs mötesplatser, förbättrade förutsättningar för entreprenörskap samt en politisk diskussion kring filantropi.