17-07-06

Nominerades till Almedalens bästa Stockholmsperspektiv

För tredje året i rad utsåg Region Västerbotten Almedalens bästa Stockholmsperspektiv där en aktör prisas för sin inställning att ta tillvara på Stockholm som tillväxtmotor, något som skapar fördel för övriga landet. Entreprenörskapsforum fanns med bland de nominerade som en av de ledande nationella mötesplatserna för kunskapsinhämtning. 

– I Norra Sverige är vi högst medvetna om vikten av att Sverige behöver en stark huvudstad. Vi vill att fler ska vara medvetna om detta, och därför utser Region Västerbotten årligen Almedalens bästa Stockholmsperspektiv, säger Thomas Hartman, Chef för Kommunikation och Externa relationer vid Region Västerbotten.

Motiveringen för Entreprenörskapsforum löd: ”Genom sin strategiska placering, mitt i Stockholms hjärta, är Entreprenörskapsforum en av de ledande nationella mötesplatserna för kunskapsinhämtning. Beslutsfattare, forskare och opinionsbildare i ekonomisk-politiska frågor rörande bland annat entreprenörskap och innovation är i fokus när kunskap sprids som förbättrar klimatet för entreprenörskap och småföretagande i landet.”

De övriga nominerade var Dagens Samhälle, SJ och Business Arena.

Dagens Samhälle tog hem vinsten:

– Dagens Samhälle är en tidning som förstått att styrkan att nå ut till offentliga beslutsfattare i hela landet ligger i att tänka nationell helhet, säger Anders Sellström, koordinator Västerbottenskontoret i Stockholm.