Råd åt finansdepartementet: Se vikten av entreprenörer och uppfinnare

Att ha en tydlig entreprenörskaps- och innovationsprofil på den politiken är sannolikt den bästa investeringen för fortsatt tillväxt och nya arbetstillfällen. Därmed räcker det inte med att näringsministern är engagerad i företagarfrågor. Om Sverige ska lyfta till nya entreprenöriella höjder måste även finansdepartementets ledning ta till sig betydelsen av entreprenörskap och innovation, skriver flera medarbetare från Entreprenörskapsforum idag på Nerikes Allehanda.