Nytt Wallenbergprojekt om globala megatrender

Hur kan entreprenörskap säkerställa framtida sysselsättning, produktivitet och ekonomisk tillväxt? Det är huvudfrågan för ett nytt stort forskningsprogram som täcker fem globala megatrender och leds av Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Pontus Braunerhjelm.

Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse har beviljat forskningsmedel för att studera fem globala megatrender: globalisering, som möjliggör snabb och billig rörlighet av idéer, humankapital, företag, och kapital över gränser, urbanisering, ofta en effekt av bristande ekonomiska möjligheter på landsbygden kombinerat med stark ekonomisk utveckling i städer, där även merparten av tillväxtorienterat entreprenörskap sker, migration, drivet både av ekonomiska motiv och av konflikter eller klimatförändring, demografiska förändringar, karaktäriserat i många utvecklade länder som en kombination av åldrande befolkning och en minskade ekonomiskt aktiv befolkningsandel, samt nya teknologier, vilka potentiellt kan resultera i betydande ekonomiska omvandling, så som digitalisering, automatisering, big data analytics och internet of things.

Megatrenderna kommer att medföra betydande och genomgripande omvandling av ekonomiska strukturer på olika nivåer. Dessutom kommer de sannolikt att interagera och förstärka varandra. Sammantaget innebär dessa megatrender betydande samhällsutmaningar, men också avsevärda möjligheter för de länder och regioner som förmår anpassa sig och skapa framtida förutsättningar för entreprenörskap och innovation.

Ambitionen är att projektet ska leda till ekonomisk-politiska slutsatser med hög policyrelevans som kan kommuniceras till relevanta beslutsfattare. Resultaten kommer ha bäring på ett flertal policyområden så som skatter, arbetsmarknadsregleringar och utbildnings- och forskningspolitiken, för att nämna några.

Det föreslagna forskningsprogrammet omfattar sammanlagt fem delprojekt (WPs) som kommer att ledas av forskare anställda vid Entreprenörskapsforum:

(i) Disruptiva teknikskiften, humankapital och entreprenöriell tillväxt,
(ii) migration, arbetsmarknadsdeltagade och entreprenörskap,
(iii) urbanisering, entreprenörskap och ekonomisk tillväxt,
(iv) finansiella innovationer, ekonomisk omställning och entreprenörskap, och
(v) politik för entreprenörskapsdriven tillväxt.

Läs mer om Pontus Braunerhjelm

Läs mer om Johan Eklund

Läs mer om Entreprenörskapsforums forskning