Workshop om ägarstyrning och företagsinvesteringar

Den 7-8 september träffas forskare i Vaxholm för att diskutera corporate governance and investment. Professorerna Johan Eklund, Per-Olof Bjuggren och Dennis C. Mueller står bakom mötet som är en del av EU-projektet Corporate Governance and European Union Integration. Ta del av programmet.