Vad betyder entreprenöriella erfarenheter?

Entreprenörskapsforums Emma Lappi gästdoktorerar vid School of Public and Enviromental Affairs, Indiana University Bloomington, USA, under höstterminen 2017. Hon ägnar terminen åt att forska på det ämne hon planerar att disputera på: vad som händer efter att individer fått entreprenöriella erfarenheter.

Utbytesterminen möjliggörs av att hon fått Hedeliusstipendium från Jan Wallanders och Tom Hedelius Stiftelse samt medel från Tore Browaldhs stiftelse.

–        Just nu är jag i slutfasen av en artikel där vi studerar om individer får någon belöning för sina entreprenöriella erfarenheter om de går tillbaka till att bli anställda igen.

Hon skriver artikeln ihop med Johan Eklund, professor BTH och JIBS samt vd Entreprenörskapsforum och Johan Klaesson, professor JIBS.

–        I ett annat papper tittar jag på om företag får produktivitetsvinster när de anställer tidigare entreprenörer.

Emma Lappi skriver också ett kapitel tillsammans med Pontus Braunerhjelm i årets Swedish Economic Forum-rapport som handlar om konkurrenskraft. Hon deltar också i flera seminarier, som Indiana University har, där internationella forskare får chans att presentera sitt arbete.

Indiana University är en forskarmiljö som producerat ett antal nobelpristagare, t ex Elinor Ostrom, den första kvinnliga nobelpristagaren inom nationalekonomi. Hon mottog priset 2009. Vid School of Public and Enviromental Affairs jobbar professor David Audretsch och docent Sameeksha Desai som båda finns i Entreprenörskapsforums nätverk.

Kontakta Emma Lappi