Ny bok: Högskola i otakt – mer utbildning inte svaret på allt

Svaret på frågan om hur Sverige ska rusta sig inför framtiden har under årtionden varit: Mer utbildning. Men arbetsmarknaden fungerar allt sämre trots att Sverige aldrig haft så många högutbildade i arbetskraften som idag. I en ny bok, Högskola i otakt, dras slutsatsen att felutbildning, kvalitetsproblem och matchningsproblematik kräver att mer utbildning sker utifrån arbetsgivarnas behov. Det kräver justeringar i incitament för högskolans resurstilldelningssystem och individens lönepremie.  

Frågan som författarna ställer i den nya boken, ”Högskola i otakt”, är vilka ekonomiska utfall högskoleexpansionen har bidragit till. Slutsatser är att högre utbildning i Sverige inte främjar ekonomisk utveckling och välfärd.

– Utbildning är kostnadsfri för studerande och finansieras via skatteuttag, samtidigt som utbildningspremien och den privatekonomiska avkastningen, tillhör världens lägsta. Det bidrar inte till att lösa matchningsproblem på arbetsmarknaden, säger Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS.

Författarna skriver att det finns en risk att utbildning ses som konsumtion snarare än investering i kunskap och menar att efterfrågade yrken och utbildningar blir mer attraktiva genom att utbildningspremien stiger.

– Det är också viktigt att incitamenten för fasta anslag för forskning har en koppling till hur effektivt ett lärosäte är avseende både forskningsresultat och utbildning. På så sätt kan matchningen förbättras, säger Lars Pettersson, ek dr är vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

Johan Eklund är professor i nationalekonomi vid Blekinge Tekniska Högskola, BTH, och Internationella Handelshögskolan i Jönköping samt vd för Entreprenörskapsforum. Lars Pettersson, ek dr är associate dean of faculty vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

För intervjuer: Johan Eklund, 070-659 14 06 eller Lars Pettersson, 070-576 77 07.

Recensionsexemplar, bilder och övriga frågor: Jolanta Wadensjö, Dialogos Förlag, tfn 08-15 46 97 eller 0730-49 77 25.

Högskola i otakt
Johan Eklund och Lars Pettersson
Dialogos Förlag
ISBN 978-91-7504-322-7