Här väljer högutbildade entreprenörer att starta företag

I en artikel i Research Policy har Johan P Larsson, forskningsledare Entreprenörskapsforum, tillsammans med tre forskare, tittat närmare på om blivande entreprenörer som utbildas vid våra lärosäten stannar i utbildningsregionen för att driva sina företag.

Antalet nystartade företag i en region korrelerar väl med regional tillväxt och utveckling. Samtidigt har tidigare forskning visat att en entreprenörs utbildningsnivå har avgörande betydelse för hur framgångsrikt ett nystartat företag blir. Trots detta är forskningen inte tydlig kring de lokala lärosätenas roll för förnyelsen av det lokala näringslivet.

Detta öppnade för Johan P Larsson, forskningsledare Entreprenörskapsforum och Internationella handelshögskolan i Jönköping och professorerna Karl Wennberg, Linköpings universitet och Ratio, Johan Wiklund, Syracuse University, New York och Mike Wright, Imperial College, London, att titta närmare på frågan om de blivande entreprenörer som utbildas vid våra lärosäten stannar i utbildningsregionen för att driva sina företag, eller om de flyttar någon annanstans, t ex i jakt på resurser som inte finns lokalt, eller för att de vill vara nära släkt och vänner.

I artikeln som publiceras i Research Policy i oktober har de studerat hela kohorten av nyexaminerade studenter från svenska lärosäten 2002-2006. Totalt har dessa startat ungefär 6 000 företag tre år efter examen, varav ungefär två tredjedelar i samma region som lärosätet, medan en knapp tredjedel driver sitt företag på annan ort.

– Om studenten är examinerad i ett storstadsområde är sannolikheten högre både att starta ett företag och att bedriva det lokalt. Även sociala faktorer förefaller ha en stark påverkan. Sannolikheten ökar rejält om studenten är född i regionen, om familjemedlemmar driver företag i regionen, och även om studiekamrater driver lokala företag efter examen, säger Johan P Larsson.

Dessa resultat tyder på att lokalt rekryterade framtida företagare kan anses sannolika att också driva lokala företag. Samtidigt tyder resultatet på ett hot för de mindre regioner som lyckas attrahera studenter från andra delar av landet. En tolkning av resultaten är att om en entreprenör är ”rotlös” och saknar sociala band till en lokal ekonomi är risken stor att personen flyttar, om regionen inte kan erbjuda goda ekonomiska möjligheter.

Läs artikeln