17-09-17

Vad finns bortom BNP?

Gross output, GO, heter måttet som till skillnad från BNP fokuserar på utbudssidan i ekonomin. På så sätt täcks även företagens känslighet för konjunktursvängningar in. Årets Schumpeterföreläsare Mark Skousen föreläser, den 3 oktober, om hur svängningar i företagens investeringar kan förutsäga BNP upp till 12 veckor i förväg. Kommenterar gör Erika Färnstrand Damsgaard, forskningschef Konjunkturinstitutet, Lena Hagman, chefsekonom Almega och Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH.