17-09-18

Reformer för en högskola i otakt

Onsdagen den 13 september bjöd Entreprenörskapsforum in till lanseringsseminarium av Högskola i otakt där problem rörande matchningen på arbetsmarknaden kopplades till högskolesystemet belystes. För att stävja problematiken föreslogs bl a att lönen i större utsträckning bör återspegla marginalproduktiviteten och att se över lärosätenas incitatmentsstrukturer.  Att arbetsgivarna har ett stort ansvar i att vidga sitt rekryteringstänk och att skapa tätare kontakter med universitet och högskolor lyftes även fram.