17-09-20

Stoppa felutbildningen på universiteten

Trots att allt fler är högutbildade i Sverige kvarstår matchningsproblem på arbetsmarknaden och arbetslösheten är fortsatt hög. Därför måste staten se över resurstilldelningssystemet för universitet och högskolor liksom incitamenten för studenterna, skriver Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH och JIBS och Lars Petterson, ekon dr och associate dean JIBS, på Altinget. Läs artikeln!