Braunerhjelm på DN Debatt: så minskar vi kompetensglappet

Det finns ett glapp mellan de kunskaper som lärs ut på högskolorna och de behov som ­näringslivet har, skriver Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm med Jan-Olof Jacke, Helena Stjernholm och Maria Strömme m fl i Näringslivets forskningsberedning, på dagens DN Debatt. Reformförslag som lyfts handlar om fördjupning, ett ökat kvalitetsfokus och samverkan mellan lärosäten och privata aktörer.