17-10-01

Filantropi, förändringskraft och forskning – så nås FNs globala mål!

Den 19 oktober arrangerar Entreprenörskapsforum ett seminarium kring FNs globala hållbarhetsmål. Jan Eliasson, tidigare vice generalsekreterare FN, talar om hur vi i Sverige kan samverka för att nå de högt ställda målen för den globala utvecklingen. Alexandra Mörner, Axfoundation, Stefan Swartling Peterson, Unicef och Lena Ingelstam, SIDA  m fl medverkar.