Joakim Wernberg i brytpunkten mellan teknik, ekonomi och samhälle

Joakim Wernberg kan se fram emot en händelserik höst, dels börjar han som ny forskningsledare på Entreprenörskapsforum, dels disputerar han på en avhandling om urbana ekonomier.

Många järn i elden är det helt enkelt för Joakim som har en bakgrund som senior policyanalytiker på Sydsvenska Handelskammaren och före det konsult inom public affairs i Stockholm. Dessförinnan läste han teknisk fysik vid KTH.

Vad kommer du att göra på Entreprenörskapsforum?

– Jag börjar som forskningsledare med inriktning mot digitalisering och teknikutveckling och ska arbeta i det projekt om globala megatrenders påverkan på ekonomi och samhälle som finansieras av Marianne och Marcus Wallenbergs stiftelse.

Joakim Wernbergs huvudsakliga forskningsintressen rör just komplexitet och växelverkan mellan teknikutveckling och samhälle, digitalisering samt städers utveckling. Han har redan skrivit och medförfattat flera rapporter om digitalisering. Han är även affilierad vid Lund University Internet Institute (LUii).

Den 30 oktober lägger han fram sin avhandling inom ekonomisk geografi, The inherent Complexity of Agglomeration – Essays on the self-organization of urban economies vid Lunds universitet. Avhandlingen handlar om hur ekonomisk geografi och komplexitetsteori kan kombineras för att beskriva agglomerationsekonomier och flöden av information, kunskap och idéer inom städer.

– Interaktioner mellan människor i en stad är varken centralt planerade eller helt slumpmässiga. De är självorganiserade och påverkas till exempel av sociala nätverk och lokala miljöer. Jag har studerat hur självorganisering och de mönster den ger upphov till kan bidra till positiva agglomerationsexternaliteter. Man skulle kunna säga att staden inte bara är en samlingsplats för oberoende lokala interaktioner, utan att täta miljöer också påverkar interaktioners förhållande till varandra. Det vill säga, stadens helhet är större än summan av enskilda interaktioner eller slumpmässiga möten och s.k. ”serendipity”.

Från Entreprenörskapsforums sida välkomnas framtida policyrelevanta forskningsresultat i brytpunkten mellan ny teknik, ekonomi och samhälle med fokus på betydelsen av entreprenörskap. Roligt att du nu är med och bidrar till detta arbete, varmt välkommen Joakim Wernberg!

Foto: Caroline Rundberg