Sverige som kunskapsnation har fått sig en törn

I en globaliserad värld ökar konkurrensen vad gäller talang, teknik och investeringar, det har påverkat lokaliseringen av företagens verksamheter. Det är inte självklart att kunskapsintensiva delar är förlagda till Sverige. I senaste Ekonomisk Debatt konstaterar Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Johan Kreicbergs, båda Entreprenörskapsutredningen, att Sverige är sårbart för hur ett fåtal svenska storföretags FoU-satsningar utvecklas.