17-10-13

Nominera till Unga forskarpriset

För att stimulera unga forskare inom entreprenörskap, innovation och småföretagsutveckling delar Entreprenörskapsforum ut det Unga forskarpriset på 150 000 kr. Vartannat år går priset till en kvinna respektive till en man. 2018 kan du därför nominera en man som är yngre än 35 år vid nomineringstillfället och som har utmärkt sig genom sitt akademiska arbete.