17-10-15

Företrädaransvaret – Kan det avskaffas?

Förra året föll 350 domar om företrädaransvar, dvs lagen om att företrädare kan bli skyldiga att betala ett företags skatteskulder. Det har ifrågasatts om de strikta reglerna får negativ inverkan på företagares riskbenägenhet. Vad får egentligen företrädaransvaret för ekonomiska konsekvenser? Välkommen till rapportlansering tisdagen den 7 november.