SVT Forum: Så ska de globala FN-målen nås

Entreprenörskapsforums seminarium om FNs 17 hållbarhetsmål går nu att se online. Idag sänds också seminariet i SVT2 kl 09-13. Huvudfrågeställningen är hur näringsliv, akademi, offentlig verksamhet och stiftelser kan arbeta tillsammans för att nå målen. Bland de medverkande märks Jan Eliasson, f d vice generalsekreterare FN, Margareta Norell Bergendahl, KTH, Mats Persson (L), riksdagsledamot, Annika Söder, kabinettssekreterare utrikesdepartementet m fl.