17-10-25

Entreprenörskap – vägen till positiv förändring

Ylva Skoogberg, projektledare för Global Entrepreneurship Monitor, GEM, medverkade förra veckan vid lanseringen av Bulgariens nationella GEM-rapport. Hon lyfte fram behovet av evidensbaserad policy och gav exempel på hur Entreprenörskapsforums forskning används i den svenska debatten om entreprenörskap och i svensk policyutveckling.

Vidare gav hon en historisk tillbakablick över hur det svenska entreprenörsklimatet och företagsamheten vuxit fram under lång tid tack vare ett välorganiserat institutionellt ramverk, ett ömsesidigt förtroende mellan olika parter i näringslivet och låg korruption. Hon förklarade även hur det svenska ekosystemet är utformat inklusive arbetet i regering och riksdag, offentliga myndigheter, arbetsmarknadens parter, inkubatorer och start up-världen.

Bland övriga medverkande märktes Lachezar Borissov, statssekreterare vid Ekonomidepartementet (som ansvarar för näringspolitiken), som berättade om några av Bulgariens senaste initiativ för att främja entreprenörskap och innovation, Georg Raab, EU-kommissionen, som förklarade hur EU-medel kan finansiera nya verksamheter i samverkan med lokala banker, Veneta Andonova, docent Universidad de los Andes, Colombia, som genomfört en djupgående analys åt GEM Bulgarien samt Iskren Krusteff, ordf GEM Bulgarien.

Ta del av programmet

Läs den svenska GEM-rapporten 2017