17-10-27

Välkommen till Swedish Economic Forum 2017

Är Sverige och svenska företag konkurrenskraftiga? Varför är det viktigt? Välkommen till Berns torsdagen den 23 november då Entreprenörskapsforum lanserar Swedish Economic Forum Report. Rapporten belyser konkurrenskraft ur flera perspektiv och Sverige bedöms utifrån ett helt nytt konkurrenskrafts-scorecard.