Johan Eklund: Så skapas ekonomisk tillväxt

Vilka förutsättningar behöver vara uppfyllda för att generera ekonomisk tillväxt? Lyssna när Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH, berättar om hur investeringar i kunskap omvandlas till värdeskapande och förs över till ekonomisk produktion. Han nämner också förutsättningar för innovation och entreprenörskap, något som Johan lyfter fram i sin policyrelevanta forskning.