Swedish Economic Forum 2017: Konkurrenskraft och ekonomisk förnyelseförmåga

Politiker, forskare, entreprenörer och andra beslutsfattare var på plats för att diskutera och kommentera årets upplaga, den nionde i ordningen, av Swedish Economic Forum Report. I år fokuserar den på svensk konkurrenskraft och den övergripande frågeställningen löd: Har vi problem med den ekonomiska förnyelseförmågan?