17-12-01

Braindrain av landsbygden ger smartare Stockholmare

…och övriga storstadsbor. Det visar en artikel av Lina Ahlin, doktorand CIRCLE Lunds universitet, Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH samt Per Thulin, forskare Entreprenörskapsforum och ekon dr KTH. De har tittat närmare på när högutbildade fattar beslutet att lämna landsbygden och flytta till en stad.