17-12-14

Luciasamtal om jämställt företagande

Mål 5 i FNs agenda 2030 anger att kvinnor ska ha fullt och faktiskt deltagande och lika möjligheter till ledarskap på alla beslutsnivåer i det politiska, ekonomiska och offentliga livet. Men hur ser det då ut med det jämställda företagandet? Det var temat för 2017 års luciaseminarium som blev en diskussion om risk, kompetens, talang, könsskillnader och förstås jämställdhetsarbete – något som bör drivas av både kvinnor och män och från tidiga åldrar.