17-12-19

Martin Andersson om samspelet mellan små och stora företag

I senaste Entré porträtteras Entreprenörskapsforums professor Martin Andersson som en nationalekonom med många forskningsintressen. Bland annat lyfts hans fokus på samspelet mellan små och stora företag fram. Båda behövs i ekonomin – de små tar exempelvis fram innovationer som de stora kan kommersialisera.

– Det framställs ofta som att en försäljning är något negativt. Men är det verkligen ett misslyckande när t ex Mojang såldes till Microsoft? Eller är det en marknadslösning som är helt naturlig, säger Andersson.

Läs mer på Esbris webbplats

Ladda ned rapporten Vad betyder stora kunskaps- och teknikintensiva företag för Sverige?