Årets mest lästa debattartikel

Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund (till höger) skrev tillsammans med JIBS-forskaren Lars Pettersson en debattartikel om felutbildning på universiteten som var den mest lästa på Altinget arbetsmarknad under 2017. Trots att allt fler är högutbildade i Sverige kvarstår matchningsproblem på arbetsmarknaden och arbetslösheten är fortsatt hög.

Därför anser författarna att staten måste se över resurstilldelningssystemet för universitet och högskolor och incitamenten för studenterna.

Läs artikeln på Altinget.