17-12-29

Braunerhjelm: Vi kan inte hantera globala samhällsutmaningar utan innovativt entreprenörskap

Politiken måste vila på två ben säger Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, även professor KTH, i en intervju i Dagens Industri. Det handlar om att få fram kunskap i världsklass och skapa mekanismer för att omvandla den till samhällsnytta. 

Sverige har lyckats få fram några internationellt framgångsrika företag vilket gett oss strålglans som entreprenörskapsland. Nu måste vi kunna ta på oss ledartröjan när det gäller att skapa bättre strukturer och regelverk, säger han.

De största hindren har med skattesystemet och kompetensförsörjning att göra. Det gäller att kunna få in kompetens till rimliga villkor. Här tror jag att Sverige skulle tjäna på att ändra skattesystemet så att det blir än lättare för nystartade företag med små intäktsflöden att ge personaloptioner som ett alternativ till lön och underlätta för kompetensinvandring, fortsätter Pontus Braunerhjelm.

Läs hela artikeln i Dagens Industri