Efter Kamprad. Hur väl lyckas Sverige skapa nya superentreprenörer?

Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH, talar i SvD/Aftonbladets morgonstudio om Sverige som entreprenörsland efter Kamprad. Han säger att förutsättningarna att starta bolag är ganska goda, men att vår akilleshäl är att vi inte lyckas få bolag att växa och bli stora. 

Vad behövs då för att bli bättre? Enligt Pontus Braunerhjelm handlar det om åtgärder på en hel rad olika policyområden, dvs inte bara skatter utan även åtgärder på arbetsmarknaden, vad gäller kompetensförsörjningen och även bostadsmarknaden. Det måste finnas bostäder för folk som kommer hit och ska jobba på expanderande bolag.

På frågan om vi har något IKEA-liknande bolag idag menade Pontus att jämförelsen är svår. Företag växer på ett annat sätt idag, riskkapital är mycket vanligare i bolagen osv. Men några har vuxit sig hyggligt stora, t ex Spotify, men de har förstås långt kvar till nå IKEAS storlek och framför allt lönsamhet.

Vad gäller tips till nya Kamprads sa Pontus Braunerhjelm att Ingvar Kamprad var besjälad av sitt företag, något som präglar entreprenörer i hög utsträckning. Sedan handlar det om att tidigt ha en strategi för att växa och komma ut på internationella marknader.

Se intervjun med Pontus Braunerhjelm som startar 06.27 min in i sändningen.