Global entreprenörskaps-rapport: Goda möjligheter att driva företag – Sverige i världstoppen

Den senaste Global Entrepreneurship Monitor-rapporten (GEM) visar att 43 procent av världens befolkning ser goda möjligheter att starta företag. I Nordamerika är de potentiella entreprenörerna mest positiva, 62 procent och i Afrika minst, 37 procent. I Europa är motsvarande andel 41 procent.

Entreprenörer i länder på lägre utvecklingsstadier (faktor- och effektivitetsdrivna länder) upplever sig ha bättre förmåga att driva företag än entreprenörer i innovationsdrivna länder, 53 respektive 43 procent. Sverige, som ingår i de innovationsdrivna länderna, drar ned genomsnittet med sina 34,5 procent. Detta stämmer överens med att entreprenörer i innovationsdrivna länder har en större rädsla för att misslyckas.

– GEM-undersökningen visar att Sverige fortsatt är bland de länder där flest människor ser entreprenöriella möjligheter, 79,5 procent, vilket kan jämföras med det globala snittet på 74 procent. Sedan den ekonomiska krisen slog till 2008 har dock rädslan för att misslyckas ökat. Det hindrar många från att ta steget till entreprenörskap, säger Pontus Braunerhjelm, GEM-ansvarig forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor KTH och BTH.

Den totala entreprenöriella aktiviteten, TEA, i tidiga stadier har ökat något i världens befolkning 18-64 år. I de innovationsdrivna ekonomierna har dock andelen fallit något sedan förra året, från 8,6 procent till 8,1 procent. TEA är högst i Latinamerika, Karibien och Afrika och lägst i Europa. Situationen för intraprenörskap är den omvända. De innovationsdrivna länderna har ett större inslag av intraprenörskap än faktor- och effektivitetsdrivna länder. Nordamerika (7,9 procent), Europa (4,4 procent) och Asien och Oceanien (3,1 procent).

– Intraprenörskap kan kopplas till existerande företags förmåga att bibehålla sin innovativa kapacitet och konkurrenskraft. Det är en viktig faktor i de innovationsdrivna ländernas fortsatta ekonomiska utveckling. För att lyfta ett dagsaktuellt exempel så var Ingvar Kamprad en unik person som kunde kombinera entreprenörskapet med ett fortsatt intraprenörskap vilket var en förutsättning för IKEA framgångsrika expansion, enligt Pontus Braunerhjelm.

Om undersökningen: Den 19:e upplagan av den årliga Global Entrepreneurship Monitor (GEM)-rapporten lanseras idag på GEMs årsmöte i Seoul, Sydkorea. I årets upplaga deltog över 174 000 personer och cirka 2 250 nationella experter på entreprenörskap. Studien har genomförts i 54 länder och representerar 68 procent av världens befolkning och 86 procent av världens totala BNP.

För intervjuer och kommentarer: Pontus Braunerhjelm, 070-965 55 69.