18-01-31

Pontus Braunerhjelm: Så mår de svenska storföretagen

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm, även professor BTH och KTH, medverkade i Sveriges Radios P1 och kommenterade delårsrapporterna från Ericsson, HM och Volvo. Han förmedlade att bolagen är väldigt viktiga för Sverige och Sverigebilden. De är också viktiga ankare i kluster och kompletteras av nya och växande innovativa företag. 

De tre bolagen sysselsätter globalt över 100 000 personer. Går det bra för dem är det bra för Sverige. Vad gäller de två verkstadsbolagen, Volvo och Ericsson,  så ligger de i teknikframkant. De är forskningsintensiva, Ericsson har mer än 42 000 patent, satsar 30 miljarder kr på forskning och utveckling, FoU, och har 24000 FoU-arbetare. Volvo satsar 12 miljarder kr på FoU, allt är naturligtvis inte i Sverige men en ganska stor del av dessa satsningar sker i Sverige. Bara av det skälet är de här bolagen centralt viktiga för oss som industrination, säger Pontus Braunerhjelm.

På frågan om hur det kommer sig att en lastbilstillverkare går bra men telekom dåligt svarade Braunerhjelm att Ericsson hamnat i marknadssituation där konkurrensen blivit mycket starkare. Marginalerna har minskat och det har tagit tid att ställa om, men nu kommer ett år då vi vill se återhämtning. Operatörerna, dvs Ericssons kunder, har varit försiktiga med investeringar. Men andra företag har lyckats bättre och varit snabbare i sin omställning.

Pontus Braunerhjelm uttryckte att det är glädjande att det går så pass bra för Volvo, när det gäller lastbilssidan drivs den av en global efterfrågan. Vad gäller HM sa Pontus Braunerhjelm att han tror att de kommer att vända utvecklingen. De har en stark balansräkning, så det finns resurser. E-handeln är sannolikt en del av problemet som HM kan kan ändra ganska fort.

Lyssna till inslaget i Sveriges Radios P1 Morgon.