Donationer och forskningsfinansiering – så bör regelverken tillämpas!

För att Sverige ska förbli en konkurrenskraftig nation måste svenska lärosäten hålla en hög nivå. Det kräver uthållig finansiering. Extern finansiering av universitet och högskolor har också ökat i betydelse. Men det finns oklarheter kring regelverken, framför allt när det gäller donationsförordningen och högskolelagen. Välkommen till ett seminarium om donationer och forskningsfinansiering.