Swedish Entrepreneurship Summit 2018: Arbetsmarknad och kompetensförsörjning

Onsdagen den 14 februari arrangerade Entreprenörskapsforum för tjugofjärde gången Swedish Entrepreneurship Summit i Örebro. Politiker, forskare, entreprenörer och andra beslutsfattare var på plats för att diskutera och kommentera årets tema arbetsmarknad och kompetensförsörjning.