18-02-23

Internationella trender inom filantropi

Vilka är de senaste förändringarna som påverkar filantropi internationellt och vad trendar i USA, Storbritannien, Mellanöstern och Norden? Dessa perspektiv gavs när Pernilla Norlin, vice vd och kommunikationschef Entreprenörskapsforum, medverkade på Philanthropy Programme och STEPs seminarium i London den 21 februari. 

Pernilla Norlin presenterade slutsatser från en studie om filantropi i Norden, Creating impact through philanthropy, genomförd av UBS och Entreprenörskapsforum. Studien baseras på djupintervjuer med 41 filantroper i Danmark, Finland, Norge och Sverige och sätter fokus på frågor om filantropens motiv och influenser, metoder och verksamhet, utmaningar och hinder samt olika former av filantropiskt stöd och hur dess effekter kan stärkas.

En policysammanfattning finns på svenska, Samhällsförändring och filantropi i ett nordiskt perspektiv.

Programmet för seminariet finner du här, The Philanthropy Programme – International Trends in Philanthropy.

På bilden ser du Pernilla Norlin, Entreprenörskapsforum, Nyra Mahmood, vd Simply Sharia Human Capital, David Stead, vd Philanthropy and Development, Charities Aid Foundation och Julie Wynne, Froriep Switzerland.