Vinstdynamik avslöjar konkurrenskraft inom EU

Konkurrensutsättning leder till att företags vinstnivåer blir ”normala” inom en relativt kort tidsram. Om vinstnivåer däremot ligger kvar högre eller lägre än snittet under längre tidsperioder avslöjar det bristande konkurrens. Entreprenörskapsforums Johan Eklund och Emma Lappi analyserar EU-ländernas vinstdynamik ur detta perspektiv i en artikel i den vetenskapliga tidskriften Empirica.

Vinstdynamik kan alltså säga en hel del om en ekonomis konkurrenskraft. I artikeln, Persistence of profits in the EU: how competitive are EU member countries?, har författarna också funnit skillnader i konkurrenskraft mellan 18 EU-länder baserat på en studie av cirka 4 700 företag med 51 000 observationer under perioden 1995-2013. På så sätt bidrar artikeln till att öka förståelsen för konkurrenskraften i 18 EU-medlemsstater.

I resultaten visar det sig bland annat att Tjeckien och Grekland finns bland de länder som har högst vinstpersistens, medan Storbritannien sticker ut bland de länder där höga vinstnivåer har lägst uthållighet, dvs här fungerar konkurrensen bäst.