Eklunds tre förslag till förbättrad högskola

Johan Eklund, vd Entreprenörskapsforum och professor BTH, medverkar i Akademikernas högskolepolitiska forum den 18 april 2018 arrangerat av SACO. Redan nu kan du lyssna till Johans tre förslag till vad högskolan behöver förbättra för att klara sin kärnuppgifter. Se intervjun!