Stor potential med gräsrotsfinansiering

Entreprenörskapsforum har haft två experter med i utredningen om gräsrotsfinansiering som nyligen lämnade över sitt betänkande, SoU 2018:20, till finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund. Det har framkommit under utredningens gång att gräsrotsfinansiering har stor potential att skapa nya finansieringsmöjligheter inte minst för små företag och nya entreprenörer, säger Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum. 

Gräsrotsfinansiering är en liten men snabbt växande del av de finansiella marknaderna. Det som är utmärkande är att många investerare, som var och en investerar små belopp i ett särskilt projekt, samlas och sammanförs med dem som söker kapital. Ofta sker det genom en plattform på internet.

– Man ska inte glömma att etablerade företag kan använda gräsrotsfinansiering, eller crowdfunding, för att testa eller till och med utveckla nya produkter ihop med sina kunder, menar Joakim Wernberg som medverkat som expert i utredningen.

En annan, kanske lika viktig sida av utvecklingen inom crowdfunding är enligt Joakim Wernberg att det har blivit möjligt för många fler att hitta och på olika vis bidra till eller investera i nya företag eller projekt som de tror på.

– Tidigare har den typen av placeringar varit begränsad till få investerare som gör stora kapitalplaceringar. På så vis gynnar crowdfunding möjligheterna för både dem som söker finansiering och de som vill finansiera.

Ta del av betänkandet av Utredningen om gräsrotsfinansiering

Johanna Palmberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum, medverkade som expert under perioden 160905-170821.