Eklund: Reformera nationalräkenskaperna för bättre ekonomiska beslut

Kan ni nämna ett grundläggande strukturproblem i den svenska ekonomin som har lösts eller närmat sig en lösning under de gångna åren? Så inleder Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund sin ledare i senaste Ekonomisk debatt. Han efterfrågar strukturreformer och ser ett behov av ett mått på ekonomisk aktivitet som verkligen ger en korrekt bild av ekonomin, t ex bruttoproduktion.