OECD: Filantropi kan lösa flera av FNs utvecklingsmål

Global filantropi spelar en allt större roll för utvecklingsländerna. Det gäller särskilt för FNs 2030-agenda som betonar den privata filantropins betydelse när det gäller att nå de hållbara utvecklingsmålen (SDG:erna). Karen Wilson, Social Impact Investment OECD, visar på Entreprenörskapsforums konferens Swedish Philanthropy Summit 2018 att filantropi och privata satsningar kommer att vara avgörande för att nå FN:s utvecklingsmål.

Enligt OECDs Global Philanthropy for Development Report kommer majoriteten av filantropiska bidrag från Nordamerika, 77 procent. Genom att donera 11,6 miljarder dollar (ca hälften av totalt donerade medel) under treårsperioden 2013-2015 var Bill och Melina Gates stiftelse den mest generösa stiftelsen. Rapporten visar att även Europa spelar en viktig roll och står för 18 procent av totalsumman över samma treårsperiod. Andra länder och regioner står för resterande fem procent.

– Filantroper och privata investerare spelar en alltmer betydelsefull roll i att utveckla innovativa nya lösningar för att hantera sociala, miljömässiga och ekonomiska utmaningar, säger Karen Wilson, Social Impact Investment OECD.

OECD-rapporten visar att filantropi kan bistå utvecklingsländerna att uppnå åtminstone SDG 1 (fattigdom) SDG 2, (hunger), SDG 3 (hälsa och välbefinnande), SDG 4 (god utbildning för alla),
SDG 5 (jämställdhet) och SDG 16 (fredliga och inkluderande samhällen).

– Nya kostnadseffektiva lösningar är särskilt viktiga för utvecklingsländerna, men också länder där kombinationen av höga statsskulder och budgetproblem försvårar nya samhälleliga satsningar, säger Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH.

Swedish Philanthropy Summit är Entreprenörskapsforums årliga konferens för att lyfta, beskriva och diskutera nya trender, idéer och begrepp inom filantropi, och andra relaterade områden såsom socialt entreprenörskap, sociala innovationer och civilsamhället.

För intervjuer och kommentarer: Pontus Braunerhjelm, forskningsledare Entreprenörskapsforum och professor BTH och KTH.