18-04-25

Rörliga intraprenörer ökar innovationstakten

Entreprenörskapsforums forskningsledare Pontus Braunerhjelm introducerar en ny teori om kunskapsspridning via intraprenörskap tillsammans med Ding Ding och Per Thulin i senaste Small Business Economics. I artikeln, som redan laddats ned 475 gånger, visas hur viktigt det är med arbetskraftsrörlighet för att bibehålla och förstärka innovationsprocesserna i särskilt mindre företag.

Dessa drivs i hög utsträckning av det s k intraprenörskapet där ökad rörlighet leder till bättre matchning av kompetens i företagen och breddade nätverk som i sin tur har en starkt positiv inverkan på företags innovation mätt som patentansökningar.

Läs artikeln