Tillväxt genom specialisering – kunskap, försvar och entreprenörskap i en osäker värld

Entreprenörskapsforum, BTH och Tillväxtverket, bjuder in till konferens i Karlskrona den 24 maj för att diskutera Tillväxt genom specialisering med utgångspunkt i Blekinges starka band till försvar, säkerhetsföretag och teknologiforskningen.