Ett digitalt skifte i hela ekonomin

Så gott som alla svenska företag är direkt eller indirekt beroende av mjukvara i sin dagliga verksamhet. Martin Andersson och Joakim Wernberg, båda Entreprenörskapsforum, har analyserat mjukvarans roll och behovet av mjukvarukompetens i svenska företag. I en artikel i Elektroniktidningen jämförs mjukvarans intåg i samhället med när elektriciteten kom.