Braunerhjelm/Lappi på Di Debatt: Höjd produktivitet kräver gott entreprenörsklimat

Entreprenörskapsforums Pontus Braunerhjelm och Emma Lappi skriver på Di Debatt att den svaga produktivitetsutvecklingen i västvärlden kan bero på bristande konkurrens som i sin tur kopplar till ett minskande innovativt entreprenörskap. Den viktigaste ekonomisk-politiska åtgärden är därför ett skattesystem inte enbart inriktat på omfördelning utan som också skapar drivkrafter för entreprenörskap och tillväxt.