Upprustning kan bli självfinansierad

Ett upprustat svenskt försvar kan ha stora positiva effekter på den civila ekonomin. Listan på framgångsrika företag och civila tillämpningar av kunskap med ursprung i militär teknologi kan göras lång. På SvD Brännpunkt skriver Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund tillsammans med Gunnar Eliasson att, givet dagens förändrade omvärldsbild, bör militär upphandling ses som ett innovationspolitiskt instrument.