Produktiva expertråd från professor Eklund

En ny produktivitetsstudie för sydöstra Sverige sätts igång och Entreprenörskapsforums vd Johan Eklund, även professor BTH, ger sin syn på varför en studie om produktivitet är relevant för regional utveckling. Det är Sydsvenska Handelskammaren, flera regionförbund och kommuner som bjuder in till kickoffen för den kommande Sydostanalysen den 4 juni.