Hur kan Östersjöregionen utvecklas till ett globalt digitalt nav?

Entreprenörskapsforums Martin Andersson diskuterar de digitala möjligheterna i Östersjöregionen på det 9:e årliga forumet EUSBSR, EU Strategy for the Baltic Sea Region, som pågår för närvarande i Tallinn. Huvudtemat är Östersjöregionen efter 2020 och frågor om hur regionen kan fungera som modell för EU när det gäller gränsöverskridande digitalt samarbete ligger högt på agendan.

 

Martin Andersson, forskare Entreprenörskapsforum och professor BTH, medverkar i en högnivåpanel som utforskar de digitala möjligheterna under titeln ”En sammanhängande digital Östersjöregion”. I panelen medverkar experter från näringsliv liksom regeringens CDO Åsa Zetterberg och EU-kommissionens vice ordförande Andrus Ansip.

Ta del av de rapporter som Martin Andersson presenterar och som han samförfattat med Joakim Wernberg, forskningsledare Entreprenörskapsforum:

State of the Digital Region 2017

State of the Digital Region 2016

State of the Digital Region 2015

Ta del av webbutsändningen från EUSBSR

Läs mer om EUSBSR