Livslångt lärande och kompetensförsörjning

Sverige har historiskt varit bra på kompetensomställning och bör kunna vara det även framöver. Det var budskapet från Pontus Braunerhjelm som medverkade på Entreprenörskapsforums och TCOs gemensamma seminarium på temat livslångt lärande. Det blev en diskussion om kompetensutveckling, digitalisering och omställning i en allt mer föränderlig värld.