Almedalen: Den svenska kunskapssynen – beror utbildningsproblemen på hur kunskap värderas?

Fallande kunskaper, flykten från läraryrket och en modell där elever bitvis har ansvar för sin egen inlärning har gjort att det svenska utbildningssystemet slutat leverera. Välkommen på seminarium 2 juli i Almedalen då vi bl.a. diskuterar om utbildningsproblemen beror på hur kunskap värderas.