Almedalen: Hur kan fler svenska företag skala upp och öka sin globala försäljning?

Svenska entreprenörers tillväxtförväntningar har minskat de senaste åren, allt färre planerar att anställa 20 personer eller fler. Samtidigt råder närmast motsatt förhållande i flera anglosaxiska länder. Vilka policyåtgärder kan stimulera internationaliseringen av svenska företag? Välkommen till ett seminarium samarrangerat med Business Sweden 2 juli i Almedalen.